loader image

The BAMTEC® network welcomes its newest member – keep on rolling, Becosteel!

Becosteel first BAMTEC® Partner in Belgium

We are delighted: Becosteel is the newest member of the worldwide BAMTEC® network.

Increasing steel prices and growing shortage of skilled labor is increasing the pressure on the construction industry. With BAMTEC®, Becosteel will be able to offer the Belgian construction industry a solution that actively addresses precisely these pressing challenges.Thanks to the flexibility and automated production of BAMTEC®, steel savings can also be achieved. Becosteel can therefore also respond to the increasing pressure to towards material-efficient construction methods.

We are very much looking forward to a successful and long-term partnership.

Becosteel eerste BAMTEC® Partner in België

We zijn verheugd: Becosteel is het nieuwste lid van het wereldwijde BAMTEC-netwerk®.

De stijgende staalprijzen en een groeiend tekort aan geschoolde arbeidskrachten verhogen de druk op de bouwsector. Met BAMTEC® kan Becosteel de Belgische bouwsector een oplossing bieden die deze prangende uitdagingen actief aanpakt. Dankzij de flexibiliteit en geautomatiseerde productie van BAMTEC® kunnen ook staalbesparingen worden gerealiseerd. Becosteel kan daardoor ook inspelen op de toenemende druk naar materiaalefficiënte bouwmethoden.

Wij verheugen ons zeer op een succesvolle en langdurige samenwerking.

Becosteel premier partenaire BAMTEC® en Belgique

Nous sommes ravis : Becosteel est le nouveau membre du réseau mondial BAMTEC®.

L’augmentation des prix de l’acier et la pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée augmentent la pression sur l’industrie de la construction. Avec BAMTEC®, Becosteel sera en mesure d’offrir à l’industrie belge de la construction une solution qui répond activement à ces défis urgents. Grâce à la flexibilité et à la production automatisée de BAMTEC®, des économies d’acier peuvent également être réalisées. Becosteel peut donc également répondre à la pression croissante vers des méthodes de construction économes en matériaux.

Nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux et à long terme.

Mr Peter Claes
peter.c@becosteel.be
+32 489/49 76 26
www.becosteel.be

BAMTEC® Contact
Mr Miles Johnson
+41 76 533 36 43
mj@bamtec.ch